Meteen naar de inhoud
Logo Zin en Zang Dementees

Met Zin en Zang hopen we naasten, vrijwilligers en medewerkers in de zorg te helpen om contact met mensen met dementie te stimuleren en verrijken.

Zin en Zang

De methodiek Zin en Zang, een combinatie van muziektherapie en geestelijke verzorging, is ontstaan als reactie op de vele vragen van afdelingen in verpleeghuizen waar wij werken. Naar aanleiding van de wekelijkse ontmoetings- en muziektherapiegroepen krijgen we vaak de vraag om vaker te komen. Muziek en zingeving betekenen veel in het leven van de bewoners: er komen emoties en herinneringen naar boven en er ontstaat verbondenheid naar aanleiding van de gesprekken die volgen. Om in te gaan op die vraag om vaker te komen, zijn we samen met de mensen met dementie muziek gaan opnemen. Op een lager tempo en lagere toonsoort zodat de aangetaste hersenen meer tijd hebben om de prikkels te verwerken en mee te kunnen zingen. We hebben informatie en vragen verzameld bij de muziek om contact te stimuleren en verrijken. Dit is terug te vinden in een steeds groeiend aantal edities, waaronder ook cultuurspecifieke edities. Alle edities zijn gratis te downloaden of te beluisteren.

De edities

De edities bestaan uit verschillende onderdelen.

Liedbundel

met liedteksten zodat er meegezonden kan worden

Informatiebundel

met vragen en toelichting bij elk muziekstuk

Akkoordenbundel

bij verschillende edities

Wie zijn wij?

Irene Kruijssen (neurologisch muziektherapeut) en Eline Hoorweg (geestelijk verzorger) zijn al vele jaren binnen de verpleeghuiszorg werkzaam. We werken onder andere met mensen met een vorm van dementie. Wederkerigheid in
contact is het uitgangspunt bij al onze projecten. Zin en Zang, muziek voor mensen met dementie is daar één van. Wilt u bijdragen aan onze projecten, dan stellen we het zeer op prijs als u doneert aan Stichting Interactie, onder vermelding van Dementees NL13INGB0663631106.

Bij wie kan Zin en Zang worden ingezet?

Bij iedereen die van muziek houdt! We merken dat onze edities bij veel meer doelgroepen worden ingezet dan wij ooit hadden bedacht. Onze edities zijn blijkbaar doelgroep-overstijgend. Ze worden onder andere ingezet bij mensen met:

 • Een vorm van dementie
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • GGZ – problematiek
 • Een verstandelijke beperking
 • Een palliatieve zorgvraag/in het hospice
 • Interesse in Stoel Yoga

Kijk en luister

De edities zijn vanaf de site te beluisteren en kunnen daarnaast ook worden gedownload.

Manieren waarop Zin en Zang kan worden ingezet

 • Zelfstandig luisteren en meezingen met de muziek en het liedboek
 • Luisteren naar de muziek
 • Zingen met alleen liedboek zonder muziek
 • Samen zingen met liedboek zonder muziek en zonder herinneringen op te halen
 • Samen zingen met liedboek en muziek
 • Samen zingen, met liedboek en muziek. Na elk lied herinneringen ophalen naar aanleiding van de vragen in de informatiebundel
 • Specifieke bewegingen (stoelyoga) op muziek

Ontstaan Zin en Zang 

In 2016 kwamen Irene Kruijssen (neurologisch muziektherapeut), Eline Hoorweg (geestelijk verzorger) en Andrea Liebrand (neurologisch muziektherapeut) op het idee om samen met de bewoners muziek op te nemen voor de afdelingen waar we
werkten, zodat de muziek ook ingezet kon worden als we er niet waren. Vanaf het begin zijn we daarin ondersteund door Henk Fransen (muzikant en gepensioneerd muziekdocent) en Paula Irik (gepensioneerd geestelijk verzorger); zij waren en zijn altijd enorm betrokken en bereid om tijd te maken om muziek op te nemen. Elke editie wordt nog mooier dankzij de enthousiaste medewerking van vrijwilligers, medewerkers en collega’s.

Vanaf 2024 zijn Irene en Eline eindverantwoordelijk voor het concept en eindproduct van elke nieuwe editie en blijven Henk, Paula en Andrea onmisbaar voor de totstandkoming.

Waar kun je Zin en Zang ook vinden?

Op Spotify kun je onder de naam Zin en Zang en Dementees de liederen vinden die zijn opgenomen zonder Buma Stemra rechten. De originele liederen van de verschillende edities die we hebben gemaakt zijn te vinden in de Spotify-playlist irenetherapie van Irene Kruijssen.

Op YouTube zijn we te vinden op het kanaal van Irene Kruijssen. Er zijn verschillende playlijsten met muziek