Meteen naar de inhoud

Juweeltje Surinaamse Parels III uit het Verpleeghuis

Juweeltje rood

Vandaag twee Juweeltjes en goed nieuws!

Vanaf 3 juni is de nieuwste editie van Zin en Zang te downloaden: de Surinaamse Parels III uit het Verpleeghuis. Ingevoegd meer informatie over de Zin en Zang edities voor degene die hier nog niet van hebben gehoord.

“Mw. de Vries die gaf om te zingen en zo…(glimlacht).. Ik denk aan die oude tijden van mij…. In Suriname.”

“Opschrijven is helemaal niet erg, dan weet je hoe we hebben geleefd.”

Nieuwsbrief Zin en Zang

Lente 2022

Surinaamse Parels III uit het Verpleeghuis

Het is zover! Een nieuwe editie Zin en Zang!

Deze derde editie van Surinaamse Parels uit het Verpleeghuis hebben we gemaakt met bewoners uit de verpleeghuizen Anton de Komplein en Eben Haëzer van Cordaan. Zij laten ons prachtige liederen en voordrachten uit Suriname horen.

Op deze manier hopen wij, Irene, Eline en Andrea, bij te dragen aan het in stand houden van de mondelinge Surinaamse geschiedenis die anders misschien verloren zou gaan. Het delen ervan kan tussen mensen met dementie en hun naaste nog meer nieuwe herinneringen oproepen en daardoor het wederzijds contact verdiepen. Ook maakt deze editie opnieuw duidelijk hoezeer levensthema’s cultuuroverstijgend zijn.

Van alle edities die we gemaakt hebben, ontroeren de edities  waarop alleen de bewoners te horen zijn ons het meest. In hun stemmen klinken de vorige generaties mee en zij geven die geschiedenis weer door aan de volgende generaties.

We hopen dat u er weer veel plezier aan beleeft. Deze editie is vanaf 3 juni gratis te downloaden van de website van Andrea Liebrand: https://andrealiebrand.nl/muziektherapeut/zin-en-zang-muziek-voor-mensen-met-dementie/

Irene Kruijssen (L), Andrea Liebrand (R), (neurologisch muziektherapeuten) en Eline Hoorweg (M) (geestelijk verzorger).

We zijn allen al vele jaren binnen de verpleeghuiszorg werkzaam. We trekken, onder andere, met mensen met een vorm van dementie op. Wederkerigheid in contact is het uitgangspunt bij al onze projecten.

Zin & Zang, muziek voor mensen met dementie is daar één van. Draagt u dit project een warm hart toe, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u een financiële bijdrage zou willen doneren op Stichting Interactie, onder vermelding van Dementees NL13INGB0663631106. Wij dromen over prachtige edities opgenomen in een goede studio.
Voor vragen, opmerkingen of meer informatie, mail naar: muziekendementie@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *